a.kusak@ukr.net

  Skype: KaRmiN_n   (KaRmiN | DesigNe® Андрей)

  Icq: 664264729

  Телефон: +380 (96) 808-29-54